rss feeds: Posts | Comments

Ambassador Amanda Gorely at the Anzac Day Dawn Service

0 comments

Speech by H. E., Amanda Gorely Australian Ambassador to the Philippines during the Anzac Day Dawn Service Libingan ng Mga Bayani,...